Polecane pozycje

  • Namkai Norbu – Ścieżka samowyzwolenia

    Istota nauk takich jak dzogczen jest bezpośrednio związana z naszym umysłem. Ścieżka charakterystyczna dla tych nauk nazywana jest ścieżką samowyzwolenia. Samowyzwolenie oznacza tu, że nie przekształcamy czegoś w coś innego. Nie uważamy, że coś jest pozbawione wartości, nie dobre, że
  • Lobpyn Tseczu Rinpocze – Oświecona postawa

    Komentarze do tekstu Miju Dogmi „Styl życia i sposób zachowania się bodhisattwy” Kim są bodhisattwowie? Określa się ich mianem “Dzieci Serca Buddy”, ponieważ na swojej drodze praktykują najwspanialsze z nauk Buddy. Ich praktyka oparta jest w pełni na nastawieniu na
  • Budda – Kalama Sutra

    Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział,