Polecane pozycje

  • Ole Nydahl – 108 odpowiedzi jogina

      „108 odpowiedzi jogina” to pozycja, ceniona przez uczniów Lamy Ole za żywy język, dotykająca zarówno najwyższych nauk o naturze rzeczywistości, jak i zwykłych codziennych problemów. Książka ta stanowi dobrą ilustrację niekonwencjonalnego stylu Lamy Ole.
  • Ole Nydahl – Medytacja w codziennym życiu

    Jedynym sensem każdej buddyjskiej praktyki jest uczynienie umysłu świeżym i pozbawionym wysiłku. Naturalnie zjednoczony ze wszystkim jest sam w sobie pełen mądrości, radości i współczucia. Chodzi jeszcze o to, by z pomocą metod Buddy rozpoznać jego prawdziwą naturę. Możemy to
  • Lobpyn Tseczu Rinpocze – Oświecona postawa

    Komentarze do tekstu Miju Dogmi „Styl życia i sposób zachowania się bodhisattwy” Kim są bodhisattwowie? Określa się ich mianem “Dzieci Serca Buddy”, ponieważ na swojej drodze praktykują najwspanialsze z nauk Buddy. Ich praktyka oparta jest w pełni na nastawieniu na